Std 11 Commerce textbook | std 11 Commerce books | 11th Commerce new syllabus pdf | GSEB Textbook std 11 Commerce | Gujarati Medium

Std 11 Commerce TextBook : Hello students you are download std 11 Commerce textbook free pdf in gujarati medium.You download new syllabus pdf in one click. You download std 11th Commerce textbook subjects chepter pdf simply click you download button.
     You download std 11th Commerce subjects Account, Stat., B.A., Economics, english, S.P., computer and Gujarati textbook pdf.

Std 11 Commerce Books New syllabus PDF Gujarati Medium


Std 11 Commerce Account textbook | 11th std Account book


Account Part-1

Chapter 1 હિસાબી પધ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો (hisabi padhdhati ane tena paribhashik shabdo)

Chapter 2 વ્યવહારોની દ્વિઅસર અને ખાતા પ્રકારો (vyavaharo ni dri asar ane khata prakaaro)

Chapter 3 વસ્તુઓ અને સેવાઓ કર : પરિચય (vastuo ane sevao kar: parichay)

Chapter 4 આમ નોંધ (aam nondh)

Chapter 5 હિસાબી સમીકરણ અને ધંધાના વ્યવહારો (hisabi samikaran ane dhandhana vyavaharo)

Chapter 6 પેટાનોંધી (petanondhi)

Chapter 7 રોકડમેંળ અને તેના પ્રકાર (rokad me lane tena prakar)

Chapter 8 ખાસ આમનોંધ (khas aamnondh)

Chapter 9 ખાતાવહી ખતવણી (khatavahi khatavani)

Chapter 10 કાચું સરવૈયું (kachu sarvaiyu)

Chapter 11 બેન્કસિલક-મેળ (benksilk mel)

ભાગ 1 જવાબોAccount Part - 2


Chapter 1 ભૂલ સુધારણા (bhul..sudharana)

Chapter 2 ઘસારાના હિસાબી (dhasara na hisabi)

Chapter 3 જોગવાઈઓ અને અનામતો (jogavaio ane anamato)

Chapter 4 હૂંડીઓ (hundio)

Chapter 5 ધંધાકીય એકમોનાં નાણાકીય (હિસાબી) પત્રકો (dhandhakiy aekamo na nanakiya patrako)

Chapter 6 હિસાબી પદ્ધતિની પ્રણાલિકાઓ-ધારણાઑ, ખ્યાલો અને સિદ્ધાંતો (hisabi paddhati ni pranalikao dharnao, khyalo ane siddhato)

પ્રક્શ્ણ 7 હિસાબી ધોરણો : ખ્યાલ અને ઉદ્દેશો (hisabi dhorano: khyal ane uddesho)

Chapter 8 દેશી નામાપદ્ધતિ પરિચય (deshi nama paddhati parichay)

Chapter 9 બિંનવેપારી સંસ્થાના હિસાબોં (bin vepari sanstha na hisabo)

Chapter 10  અપૂર્ણ (અધૂરી) માહિતી પરથી હિસાબો (apurn mahiti parthi hisabo)

Chapter 11 હિસાબી પદ્ધતિ અને કમ્પ્યૂટર (hisabi paddhati ane computer)

ભાગ 2 જવાબો
Std 11 Commerce Stat. textbook | 11th std Stat. book


Chapter 1 માહિતીનું ઍક્ત્રિક્રીકરણ (mahitinu aekatrikikaran)

Chapter 2 માહિતીનું નિરૂપણ (mahiti nu nirupan)

Chapter 3 મધ્યવર્તી સ્થિતિનાં માપ (madhyavarti sthiti na map)

Chapter 4 પ્રસારમાન (prasar map)

Chapter 5 આવૃતિ વિતરણની વિષમતા (aavruti vitaran ni vishamata)

Chapter 6 ક્રમચય, સંચય અને દ્રીપદી વિસ્તરણ (kramchay, sanchay ane dripadi vistaran)

Chapter 7 નિદર્શન પદ્ધતિઓ (nidarshan paddhatio)

Chapter 8 વિધેય (vidhey)

Chapter 9 ગુણોત્તર શ્રેણી (gunotar shreni)

 જવાબો
Std 11 Commerce B.A. textbook | 11th std B.A. book


Chapter 1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર (dhandha nu svarup,hetu ane karyaxetra)

Chapter 2 ધંધાકીય સેવાઓ 1 (dhandhakiy sevao 1)

Chapter 3 ધંધાકીય સેવાઓ 2 (dhandhakiy sevao 2 )

Chapter 4 માહિતિસંચાર, ઇ-કોમર્સ અને આઉટસોસિંગ (mahitisanchar, e-commerce ane outsorsing)

Chapter 5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો 1 (dhandhakiy vyavastha na svarupo 1)

Chapter 6 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો 2 (dhandhakiy vyavastha na svarupo 2)

Chapter 7 જાહેરક્ષેત્ર, ખાનગીક્ષેત્ર અને વૈશ્વિક સાહસો (jaherxetra, khanagixetra ane vaishvik sahaso)

Chapter 8 ધંધાકીય મૂડીના પ્રાપ્તિસ્થાનો (dhandhakiy mudi na praptisthano)

Chapter 9 આંતરિક વેપાર (aantarik vepar)

Chapter 10 આંતરરાષ્ટીય વેપાર (aantarrashtriy vepar)

Chapter 11 ધંધાની સામાજિક જવાબદારી (dhandha ni samajik javabdari)Std 11 Commerce Economics  textbook | 11th std Economics book


Chapter 1 અર્થશાસ્ત્ર : વિષય પ્રવેશ (aarth shastra: Vishay pravesh)

Chapter 2 મૂળભૂત ખ્યાલ અને સંકલ્પનાઓ (milbhut khyal ane sankalpanao)

Chapter 3 માંગ (mang)

Chapter 4 પુરવઠો (puravatho)

Chapter 5 ઉત્પાદન ખર્ચ અને આવકના ખ્યાલો (utpadan kharch ane aavak na kyalo)

Chapter 6 બજાર (bajar)

Chapter 7 ભારતીય અર્થતંત્ર (bharatiya arthtantra)

Chapter 8 આર્થિક સુધારાઓ (aarthik sudharao)

Chapter 9 રાપ્ટ્રીય આવક (rashtiya aavak)

Chapter 10 અંદાજ પત્ર (aandaj patra)

Chapter 11 આર્થિક વિચારો (aarthik vicharo)
Std 11 Commerce English textbook | 11th std English book


Unit 1 : THE JOURNEY OF MY LIFE: FROM
EARTH T0 EVEREST THE WILD SAVIOUR  
Download

Unit 2 : AUTOFAB TECHNOLOGY A PALANPUR
YOUTH REINVENTS THE HUMBLE WATCH THE
SECRET OF THE MACHINE (POEM)        
Download

Unit 3 : FEMALES FOR FORESTRY WOODMAN,
SPARE THAT TREE                                                             
Download

Unit 4 : MIND, BODY, MEDICINE YOG FOR HEALTH  
Download

Unit 5 : PEPPER, THE PHANTOM PET                                                                          
Download

Unit 6 : THE BLUE CROSS SUSPECT IDENTIFICATION
DATING TECHNOLOGY                                                                                                      
Download

Unit 7 : HOW DOES IT SMELL? FIRST AID                                                                     
Download

Unit 8 : GETTING READY AN INTERVIEW WITH THE
CAREER COUNSELLOR POST-COUNSELING DISCUSSION                                       
Download

Unit 9 : WATER: AN ELIXER OF LIFE .............DRIP  IRRIGATION                           
Download

Unit 10 : MAGNIFICENT MARY INDIAS SHOOTING
SENSATION: LAJJA GOSWAMI CONFESSIONS OF BORN SPECTATOR                 
Download
Std 11 Commerce S.P.  textbook | 11th std S.P.  book

UpComing

C.C.

Chapter 1 માહિતિસંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ (mahiti sanchar no arth ane teni paddhatio)
Download

Chapter 2 અસરકારક પત્રવ્યવહાર અને તેની જુદી-જુદી શૈલીઓ (asarkarak patravyavahar ane teni judi judi shailio)
Download

Chapter 3 વાણિજિયક પત્રનોં બાહ્ય દેખાવ (vanijiyak patra no bahya dekhav)
Download

Chapter 4 વાણિજિયક પત્રનું સ્વરૂપ (vanijiyak patra nu svarup)
Download

Chapter 5 પૂછપરછના પત્રો અને તેના પ્રત્યુત્તરો (puchhparachana patro ane tena pratyutaro)
Download

Chapter 6 ઓર્ડર આપતા, અમલ કરતા અને રદ કરતાં પત્રો (order aapata, aamal karta ane rad karta patro)
Download

Chapter 7 દાવા/ફરિપાદો અને તેમની પતાવટના પત્રો (dava/fariyado ane temani patavat na patro)
Download

Chapter 8 આર્થિક દરજ્જા અંગેની માહિતી મેળવતા તથા ઉઘરાણીના પત્રો (aarthik darjja ange ni mahiti melavata tatha ugharani na patro)
Download
S.P.

Chapter 1 સેક્રેટરીનો અર્થ અને પ્રકારો (secretary no arth ane prakaro)
Download

Chapter 2 કંપની સેક્રેટરી (company secretary)
Download

Chapter 3 કંપનીની સ્થાપનાવિધિ (company ni sthapana vidhi)
Download

Chapter 4 આવેદનપત્ર (aavedan patra)
Download

Chapter 5 નિયમનપત્ર (niyaman patra)
Download

Chapter 6 વિજ્ઞાપનપત્ર (vigyan patra)
Download

Chapter 7 શેરમૂડી અને શેરના પ્રકારો (shermudi ane sher na prakaro)
Download
Std 11 Commerce Gujarati  textbook | 11th std Gujarati book


Chapter 1 નાવિક વળતો બોલિયો (navik valto boliyo)

Chapter 2 પોસ્ટઑફિસ (post office)

Chapter 3 એમ ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ (aem ugaryo chandrahas)

Chapter 4 અમૃતા (amruta)

Chapter 5 છખા/ઉખાણાં (chhappa/ukhana)

Chapter 6 સુંદરીની શોધ (sundari ni shodh)

Chapter 7 વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો (vanama chandaliyo ugyo)

Chapter 8 બૂરાઈના દ્રાર પરથી (burai na dvar parthi)

Chapter 9 ચક્રવાકમિથુન (chakravakmithun)

Chapter 10 જીભ (jibh)

Chapter 11 સીમ અને ઘર (sima ane ghar)

Chapter 12 પ્રસંગદીપ (prasangdeep)

Chapter 13 પરાજયની જીત (parajay ni jeet)

Chapter 14 વાત એક શાપની (vat aek shapni)

Chapter 15 મારા ફળીનાં ઝાડવાં બે... (mara falo na zadva be…)

Chapter 16 તપસ્વી સારસ્વત (tapasvi sarasvat)

Chapter 17 ભજન કરે તે જીતે (bhajan kare te jeete)

Chapter 18 હુકમ, માલિક (hukam, malik)

Chapter 19 કાવ્યદ્રયી (kavyadrayi)

Chapter 20 સ્ટેચ્યૂ રમવાની મઝા (stechyu  ramava ni maza)

Chapter 21 ભગવાનનો ભાગ (bhagavan no bhag)

Chapter 22 જમાના પ્રમાણે (jamana pramane)

Chapter 23 સહી નથી (sahi nathi)

Chapter 24 રેફરન્સ બુક (refarans book)

Chapter 25 દુહા, મુક્તક, હાઈકુ (dyha, mustak, haiku)

Chapter 26 બે દ્રષ્ટાંત કથાઓ (be drashtant kathao)

Chapter 27 વ્યાકરણ અને લેખન (vyakaran ane lekhan)

Chapter 28 પૂરક વાચનStd 11 Commerce Computer textbook | 11th std Computer book

UpComming